The team of the Foundation of Vlad Plahotniuc “Edelweiss” visited the maternity ward in Cimislia

25 July 2018
While visiting the maternity ward in Cimislia the Foundation representatives have met other happy mothers, learned other life and family stories, and were greeted with the same warmth and gratitude as always.
The team of the Foundation of Vlad Plahotniuc “Edelweiss” visited the maternity ward in Cimislia
La maternitatea din Cimişlia, membrii Fundaţiei au întâlnit alte mămici fericite, au aflat alte poveşti de viaţă şi de familie, însă au fost întâmpinaţi cu aceeaşi căldură şi recunoştinţă, ca de fiecare dată.
 
Silvia Vechiu este printre mămicile care au primit, din partea echipei Edelweiss, cutia-cadou. Femeia are 30 de ani şi a adus pe lume cel de-al treilea copil. Îşi dorea enorm un băiat şi a crezut până în ultimul moment că va avea un moştenitor în familie.

Dumnezeu i-a mai dăruit, însă, o fetiţă, pe lângă cele două pe care le are acasă. A mulţumit Fundaţiei şi spune că este un sprijin important, care mai scuteşte familia de cheltuieli.
 
“Mulţumim mult, mi-a plăcut tot ce am găsit în cutie. O să avem mai puţină cheltuială. Sunt bucuroasă că am copilaşul sănătos. Naşterea a fost un cadou pentru tătic şi pentru mine, astăzi este ziua soţului, iar mâine este a mea”, a spus Silvia.  
 
La fel ca la fiecare maternitate unde se desfăşoară campania “O nouă viaţă”, şi la Cimişlia părinţii sunt încântaţi de produsele de îngrijire, de hăinuţe şi de toate celelalte lucruri care vor face mai uşoare primele luni alături de un nou născut. 
 
"Nu ne-am aşteptat la asemenea surprize, vă mulţumesc că există aşa fundaţie care ajută mămicile. Un ajutor în prima lună de viaţă a copilului este tare folositor. Mai ales scutecele o să ne prindă foarte bine.”, spune Viorica, una dintre beneficiarele campaniei.
 
Chiar dacă ştiau despre campanie de la televizor sau de la alte mămici, care au născut mai înainte, vizita echipei Edelweiss a fost o surpriză extrem de plăcută, primită cu zâmbete largi de mamele de la maternitatea Cimişlia.
 
"Mă bucur că şi eu sunt printre mamele care au beneficiat de această cutie fermecată, plină de surprize. Mulţumim mult Fundaţiei şi domnului Vlad Plahotniuc, pentru darurile oferite. " a spus Alisa Hodorogea.
 
Reprezentanţii conducerii raionului şi a spitalului împărtăşesc sentimentele mamelor şi mulţumesc Fundaţiei pentru campania care oferă un sprijin fiecărei familii în care se naşte un bebeluş, la spitalul raional.
 
"Noi urmărim ceea ce face Fundaţia Edelweiss, fondată de Vlad Plahotniuc. Suntem foarte bucuroşi fiindcă toate acestea dau un imbold mamelor tinere", a declarat Iovu Bivol, preşedintele raionului Cimişlia.
 
“Toate proiectele, toate intenţiile binevenite, frumoase, pentru susţinerea cetăţenilor în întregime şi nemaivorbind de mămici, de copilaşii nou născuţi, sunt frumoase. Cu adevărat sunt familii tinere, iar pentru ele pachetele pe care le oferiţi sunt cele mai bune.”, a declarat Mariana Florea, directorul spitalului raional Cimişlia.

While visiting the maternity ward in Cimislia the Foundation representatives have met other happy mothers, learned other life and family stories, and were greeted with the same warmth and gratitude as always.
 
Silvia Vechiu is among the moms who have received the gift box from the Edelweiss team. The woman is 30 years old and brought the third child to the world. She was enormously desirous of a boy and believed until the last moment that her family would have a heritor. However, God gave them a little girl, besides the two she has at home. She thanked the Foundation and said it was an important support that would save the family from spending.
 
“Thanks a lot; I liked everything I found in the box. Now, we’ll have less spending. I am happy that our child is healthy. Her birth was a gift for her daddy and for me, today is my husband’s birthday, and tomorrow is mine”, said Silvia.  
 
As in each maternity ward where “A New Life” campaign is implemented, here in Cimislia the parents are pleased with the care products, clothes and all the other things that will make the first months easier with a newborn. 
 
“We did not expect such surprises; thank you for such a foundation exists and helps young moms. This support during the first month of the child’s life is very helpful. Especially the diapers will be very useful”, said Viorica one of the campaign beneficiaries.
 
Even if they knew about the campaign from television or other mothers who gave birth here before, the visit of the Edelweiss team was an extremely pleasant surprise, received with wide smiles by the mothers from the Cimislia maternity ward.
 
“I am glad I am among the mothers who have benefited from this charming box, full of surprises. Many thanks to the Foundation and Mr. Vlad Plahotniuc for the gifts provided”, said Alisa Hodorogea.
 
The representatives of the district authorities and the hospital management share the feelings of the mothers and thank the Foundation for this campaign that offers support to every family in which a baby is born, in the district hospital.
 
“We are following the activity of the Edelweiss Foundation founded by Vlad Plahotniuc. We are very glad because all these things give a boost to young mothers”, said Iovu Bivol the chairman of the Cimislia district.
 
“All the positive and welcomed projects and intentions aiming at supporting the citizens in general and not to mention the mothers and the newborn babies are beautiful. They are really young families, and the packages you offer them are the best”, said Mariana Florea the director of the Cimislia district hospital.
“The Foundation of Vlad Plahotniuc is present in Cimislia as well. We are here starting March this year. Since then we have been experiencing joy and beautiful emotions together with moms from this district. We will continue this campaign, we will ensure that mothers do not lack anything and their happiness is complete”, said Lidia Cucos the Executive Director of the Foundation of Vlad Plahotniuc “Edelweiss”.
 
 
Under “A New Life” campaign the Foundation of Vlad Plahotniuc “Edelweiss” has so far provided support to over 17,000 families. Only in Cimislia since March to these days more than 100 boxes have been distributed. Since this year the campaign is being implemented in 24 maternity wards across the country.
  
The Edelweiss Foundation has launched a contest for the beneficiary families of “A New Life” campaign. They have to take a picture of the family members and the Edelweiss teddy bear, to upload it to a social network – Facebook or Odnoklassniki and tag the page of the Foundation of Vlad Plahotniuc “Edelweiss”. In the house of the winning family a playground will be installed, which will include a toy house, a slide, a little table and little chairs.