Sală de calculatoare reutilată pentru studentii facultăţii Tehnologie şi Management alimentar, Universitatea Tehnică din Moldova

15 Mai 2010
Fundaţia Edelweiss a răspuns la apelul Universităţii Tehnice din Moldova de a oferi suport financiar pentru dotarea şi echiparea a unei săli de calculatoare pentru studenţii Facultăţii Tehnologie şi Management Alimentar a Universităţii Tehnice din Moldova (UTM).

Fundaţia Edelweiss a răspuns la apelul Universităţii Tehnice din Moldova de a oferi suport financiar pentru dotarea şi echiparea a unei săli de calculatoare pentru studenţii Facultăţii Tehnologie şi Management Alimentar a Universităţii Tehnice din Moldova (UTM).

Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (FTMIA) este cea mai mare unitate de învăţământ din domeniul industriei alimentare din Republica Moldova. Drept origini ale FTMIA au fost specialităţile Tehnologia Vinului şi Tehnologia Conservării, fondate în 1959 în cadrul Facultăţii de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova. În 1964 se înfiinţează Institutul Politehnic din Chişinău, care ulterior este re-denumit în Universitatea Tehnică din Moldova. La Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară a UTM îşi desfăşoară activitatea un colectiv profesoral care cuprinde 8 profesori, doctori habilitaţi şi 50 conferenţiari doctori în ştiinţe. În cadrul FTMIA, activează şi o filieră francofonă "Tehnologii Alimentare". În prezent, la această filieră îşi fac studiile 5 grupe academice, care numără 115 studenţi.

Pentru a oferi o bază de lucru şi cercetare modernă pentru studenţii acestei facultăţi, Decanul Facultăţii, a apelat pentru suport financiar la Fundaţia pentru Dezvoltarea Republicii Moldova „Edelweiss”.

  • În cadrul proiectului, în perioada 3-15 mai 2010, a fost reutilată o sală de calculatoare cu 15 calculatoare performante, ups-uri şi o imprimantă. Valoarea totală a contribuţiei financiare a Fundaţiei Edelweiss, în cadrul acestui proiect, a constituit 100,636 lei.

Aceasta va servi drept suport material pentru o mai bună dezvoltare a aptitudinilor şi posibilităţilor de studiere şi inovaţionale pentru circa4000 studenţi al Facultăţii Tehnologie şi Management Alimentar a Universităţii Tehnice din Moldova.