Domeniul Educaţional

Burse pentru 100 de tineri

Program de sprijinire a tinerilor liceeni din Republica Moldova

Beneficiari: elevii claselor a XII-a, promoţia anului de studii 2017-2018
Numărul de burse: 100 de burse
Valoarea: 500 MDL lunar pe durata anului de studii 2017-2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI